Objekt des Monats – Mai 2018
Perlsee

Objekt des Monats – Mai 2018<br/>Perlsee

Ausstellung Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen Samstag 05. Mai 2018 - Sonntag 13. Jan 2019 Waldmünchener Farbwelten - Skulpturen, Ölbilder, Aquarelle und Pastelle von Claudia Gerstendorff Die Sonderschau gibt einen Einblick in das Schaffen der Wahl-Waldmünchenerin. Zeichnen und Malen war schon in jungen Jahren Leidenschaft der 1969 in Straubing geborenen und aufgewachsenen Landwirtstochter. Neben ihren beruflichen Tätigkeiten als Hauswirtschafterin und Krankenschwester bildete sie sich stets künstlerisch weiter, erhielt Privatunterricht und absolvierte Malkurse, ab 2006 etwa in Wien in der Wiener Kunstschule, in der Künstlerischen Volkshochschule und im WUK (Werkstätten- und Kulturhaus). Mit dem Umzug nach Waldmünchen 2009 begann ein neuer Lebensabschnitt. Hier entstanden Zeichnungen und Ölbilder ihres Kindes sowie eine Reihe von Werken rund um das Thema Waldmünchen, auch Stillleben, Portraits und Abstraktes.

předmět měsíce – květen 2018
Perlsee

předmět měsíce – květen 2018<br/>Perlsee

Výstava Muzeum pohraničí a náčelníků bandurů Waldmünchen Sobota 05. kvě 2018 - Neděle 13. led 2019 Waldmünchenské světy barev - sochy, olejomalby, akvarely a pastely Claudie Gerstendorff Speciální výstava dává nahlédnout do tvorby Claudie Gerstendorff, která si zvolila za svůj domov Waldmünchen. Kreslení a malování bylo pro dceru zemědělců, narozenou v roce 1969 ve Straubingu a vyrůstající tamtéž, již od mládí vášní. Vedle svých profesních činností jako hospodářka a zdravotní sestra se stále dále vzdělávala v oblasti umění, chodila na soukromé hodiny a absolvovala kurzy malování, od roku 2006 pak i ve Vídni na Vídeňské škole umění, na Uměleckých lidových univerzitách a ve WUK (Dům workshopů a kultury). S přestěhováním do Waldmünchenu v roce 2009 pro ni začala nová životní etapa. Zde vznikly kresby a olejomalby jejího dítěte a také řada děl na téma Waldmünchen, také zátiší, portréty a abstraktní díla.