Objekt des Monats – März 2018
Verschwundene Glashütten

Objekt des Monats – März 2018<br/>Verschwundene Glashütten

Links: Glashütte Lambach um 1900. Rechts: heute Märchen- und Gespensterschloss. Ausstellung „Verschwundene Glashütten im Bayerischen Wald und im Böhmerwald“. Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut, 01.02.–03.06.2018. Die Geschichte der Glashütten im bayerisch-böhmischen Waldgebirge reicht zurück bis zu den Siedlungsanfängen. Die Ausstellung besteht aus 22 großformatigen Roll-ups und zeigt Glashüttenstandorte aus acht Jahrhunderten, beiderseits der bayerisch-böhmischen Grenze. Die an den früheren Hüttenstandorten gefundenen Glasscherben geben Auskunft über die jeweils produzierten Glaswaren. Grundlage der Wanderausstellung sind die jahrelangen Bild- und Textrecherchen von Marita Haller, Hans Schopf, Růžena Váchová und Ladislav Čepička. Ermöglicht wurde die Wanderausstellung durch eine Förderung der Euregio Bayern-Böhmen.

předmět měsíce – březen 2018
Zaniklé sklářské hutě

předmět měsíce – březen 2018<br/>Zaniklé sklářské hutě

Vlevo: sklářská huť Lambach kolem roku 1900. Vpravo: dnes Pohádkový a strašidelný zámek. Výstava:“Zaniklé sklářské hutě v Bavorském lese a na Šumavě“. Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut, 01.02.–03.06.2018. Historie skláren v oblasti česko-bavorského lesnatého pohoří sahá až k počátkům osídlení. Výstava je tvořena 22 velkoformátovými plakáty a ukazuje místa skláren z období osmi staletí po obou stranách česko-bavorské hranice. Střepy skla nalezené na místech bývalých sklářských hutí vypovídají o zboží, které se na jednotlivých místech vyrábělo. Základem této putovní výstavy jsou několikaleté obrazové a textové rešerše Marity Haller, Hanse Schopfa, Růženy Váchové a Ladislava Čepičky. Výstavu podpořila nadace Euregio Čechy-Bavorsko.