Objekt des Monats – Juni 2015
Glasproduktion im Böhmerwald

Objekt des Monats – Juni 2015<br/>Glasproduktion im Böhmerwald

Glasproduktion im Böhmerwald Der Beginn des Glasmachens im Böhmerwald fällt wahrscheinlich in das 14. Jahrhundert und wird mit der Ankunft bayerischer Glasmacher in Verbindung gebracht. Aus dieser Zeit bezeugen mehrere schriftliche Quellen, dass die Glasproduktion schon damals eine herausragende Stellung im Wirtschaftsleben des Böhmerwaldes einnahm. Hier war mit dem Holzreichtum die Grundvoraussetzung für die Entwicklung der Glasindustrie gegeben. In den Schmelzöfen musste eine Temperatur von 1200 °C erreicht werden, wozu viel Holz benötigt wurde - ebenso wie für die Gewinnung von Pottasche als Flussmittel. Ab dem 16. Jahrhundert begann durch das Engagement des böhmischen Adels eine großartige Entwicklung der Glasmacherei im Böhmerwald. Im Laufe des 17. Jahrhunderts wurden Glasmachersiedlungen gegründet. Der Dreißigjährige Krieg aber brachte den Niedergang der Glasmacherei im Böhmerwald und es dauerte Jahrzehnte, bis sie sich wieder erholte. Ausstellung „Made in Cham | Made in Klatovy – bayerisch-böhmische Produktgeschichte(n)“ im Landeskundlichen Museum Dr. Hostaš Klattau ab 28.05.

předmět měsíce – červen 2015
Šumavské sklářství

předmět měsíce – červen 2015<br/>Šumavské sklářství

Šumavské sklářství Počátky sklářství na Šumavě spadají pravděpodobně do 14. století a jsou spojovány s příchodem bavorských sklářů. Z tohoto období se dochovalo více písemných pramenů, což svědčí o tom, že již v té době patřilo šumavské sklářství na přední místo v českých zemích. Pro rozvoj tohoto řemesla byly totiž na Šumavě velmi příhodné podmínky především díky dostatku dřeva jako základní potřeby pro výrobu skla. V tavících pecích bylo třeba dosáhnout teploty 1200 °C a na to bylo třeba dřeva opravdu hodně. Od 16. století se sklářství v Čechách a tedy i na Šumavě začalo rozvíjet především díky nástupu šlechtického podnikání. I v průběhu 17. století byly zakládány sklářské osady. Ale třicetiletá válka šumavské sklářství zcela rozvrátila a trvalo dalších několik desítek let po jejím skončení, než se výroba opět zkonsolidovala. Výstava “Made in Cham | Made in Klatovy – bavorsko-české dějiny výrobků”. Vlastivědného muzea Dr. Hostaše Klatovy od 28.05.