Objekt des Monats – April 2015
Brillen aus Nýrsko/Neuern

Objekt des Monats – April 2015<br/>Brillen aus Nýrsko/Neuern

Brillen aus Nýrsko/Neuern 1873 gründeten die Gebrüder Ekstein mit achtzehn Mitarbeitern in Prag ihre optische Werkstatt zur Herstellung von Brillen. Sie wurde 1887 nach Wien verlegt und zu einer Fabrik ausgebaut. Man produzierte Fassungen aus Nickel, Doublé, Gold, Kautschuk, Hornstoff und Schildpatt. Außer Brillen wurden Zwicker, Lorgnons, Optometer und Thermometer gefertigt. 1895 verlegten die Gebrüder Ekstein den Betrieb nach Nýrsko (OKULA). Die Produkte wurden nicht nur in den Böhmischen Ländern, sondern auch in allen Staaten der Österreich-Ungarischen Monarchie abgesetzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Fabrik zerbombt. Im Frühjahr 1946 wurde die Firma als "n.p. OKULA" (Staatsbetrieb OKULA) verstaatlicht. OKULA Nýrsko hat auch die gesellschaftlichen Veränderungen überlebt und produziert bis heute. Fotos: Jan Kavale

předmět měsíce – duben 2015
Brýlí v Nýrsku

předmět měsíce – duben 2015<br/>Brýlí v Nýrsku

Brýlí v Nýrsku Pro výrobu brýlí v Pošumaví, přesněji v Nýrsku je důležitý rok 1873, kdy bratři Eksteinové založili v Praze svoji optickou dílnu s osmnácti pracovníky. Tato dílna se v roce 1887 přestěhovala do Vídně, kde získala tovární charakter. Tehdejší produkce nabízela obruby z niklu, doublé, zlata, kaučuku, rohoviny a želvoviny. Doplňkovým programem byla produkce skřipců, lorňonů, optimetrů a teploměrů. Začátkem nýrského podniku OKULA je rok 1895, kdy byla bratry Eksteiny přesunuta výroba brýlové optiky a mechaniky z Vídně do Nýrska z důvodu levné pracovní síly. Produkce zásobovala optikou nejen české země, ale také ostatní státy Rakousko-Uherské monarchie. Ke krátkému narušení výroby došlo až v závěru války, kdy byla továrna vybombardována. Na jaře roku 1946 byla firma znárodněna jako n. p. OKULA. Okula Nýrsko přečkala i změnu společenských podmínek v naší zemi a vyrábí dodnes. Fotos: Jan Kavale