Objekt des Monats – März 2015
Keramik aus Koloveč

Objekt des Monats – März 2015<br/>Keramik aus Koloveč

Keramik aus Koloveč. Die Tradition dieser Töpferwerkstatt begann schon vor sieben Generationen im Jahre 1785. Koloveč ist eine Marktgemeinde unweit von Klatovy. Die Geschichte der Töpferware aus Koloveč reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Seit dem frühen 19. Jahrhundert erreicht die Produktion überregionale Bedeutung; Koloveč gehört zu den wichtigsten Töpferzentren in Böhmen. Der langsame Niedergang begann am Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Entwicklung des Emailgeschirrs, das in den Haushalten immer mehr keramische Produkte verdrängte. Vor dem Ersten Weltkrieg arbeiteten in Koloveč nur noch halb so viele Töpfer wie zuvor. Nach der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren gab es noch fünf Werkstätten, 1938 nur noch drei. Seit 1945 setzt nur die Werkstatt der Familie Volf aus dem Haus Nr.1 die Tradition fort. Die Tradition dieser Töpferwerkstatt begann schon vor sieben Generationen im Jahre 1785. Über den ganzen Zeitraum hat sich die Art der Produktion nicht verändert. Bis heute setzt Martin, der Letzte aus dem Geschlecht Volf, die Familientradition fort. Er studierte an der Keramischen Fachschule in Bechyně und führt seit 1988 gemeinsam mit seinem Vater die Firma. Museum der Technik und des Handwerks: März – Oktober täglich 9 – 17 Uhr, November – Februar nach Vereinbarung . Keramikwerkstatt: täglich 9 – 17 Uhr. Domažlická 1, 345 43 Koloveč , Tel.: +420 379 494 235, www.muzeum-kolovec.cz

předmět měsíce – březen 2015
Keramika z Koloveč

předmět měsíce – březen 2015<br/>Keramika z Koloveč

Keramika z Koloveč. Tradice této hrnčířské dílny začala již před sedmi generacemi v roce 1785. Koloveč je středisková obec nedaleko Klatov. Historie kolovečské keramiky sahá do 15. století. Na počátku 19. století již přesahuje svou produkcí místní rámec a patří mezi nejvýznamnější hrnčířská střediska v Čechách. Postupný úpadek nastává na počátku 20. století s rozvojem výroby smaltovaného nádobí, které v domácnostech nahrazovalo stále více keramickou produkci. Před první světovou válkou pracovalo v Kolovči již jen polovina hrnčířů, po světové hospodářské krizi ve 30. letech minulého století pět dílen a v roce 1938 již jen tři. Od roku 1945 pokračuje v tradici jen dílna Volfů z čp. 1. Tradice této hrnčířské dílny začala již před sedmi generacemi v roce 1785. Po celou dobu výroba keramiky probíhá stejným způsobem. V rodinné tradici v současnosti pokračuje zatím poslední z rodu Volfů, kolovečských hrnčířů, Martin. I on vystudoval Střední keramickou školu v Bechyni a spolu s otcem od roku 1988 vede firmu. Muzeum techniky a řemesel, otevírací doba: březen – říjen / denně 9 – 17 listopad – únor / po předchozí domluvě. Kolovečská keramika, otevírací doba: denně 9 – 17. Domažlická 1, 345 43 Koloveč, Tel.: +420 379 494 235, www.muzuem-kolovec.cz