Objekt des Monats – Dezember 2014
Spielzeugfiguren aus Klattau

Objekt des Monats – Dezember 2014<br/>Spielzeugfiguren aus Klattau

Noch in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts knüpfte das auf den Nikolausmärkten in Klatovy verkaufte Spielzeug an die Tradition der Spielzeugherstellung im Böhmerwald an. Es wurden verschiedene Typen hergestellt und verkauft: Spielzeug, aber auch Weihnachtskrippen-Figuren. Teile dieser Gegenstände hatten symbolische Bedeutung; so stand etwa die immergrüne Pflanze für das Leben, der Apfel symbolisierte die Fruchtbarkeit, die Nüsse die Gesundheit usw. Das Wissen um diese Bedeutung ging aber in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verloren. Die Kinder konnten mit diesen Gegenständen spielen und sie teilweise sogar essen. Die Mütter formten auch Figuren aus getrocknetem Obst. Meistens waren es Figuren aus Feigen, Esskastanien, Rosinen und getrockneten Birnen, Männchen und Teufel aus getrockneten Pflaumen und Birnen oder Tierfiguren wie Störche und Krähen. Für die Adventsmärkte stellte die Kaufmannsgattin Anna Králová solche her. Jakub Pechan, Gemeindepolizist aus Klatovy, formte Spielzeug und Krippenfiguren aus ungebranntem Ton. Nur einige Körperteile - Köpfe, Hände und Füße - waren aus gebranntem Ton. Sie wurden mit dünnen Kanthölzern und Drähten verbunden und mit textiler Kleidung ergänzt. Ähnliche, aber kleinere Figuren stellte auch Katerina Švárová her. In der derzeitigen Ausstellung "Made in Cham | Made in Klatovy" im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut sind Beispiele zu sehen (bis 14. Dezember nur Di-Fr 9-12 und 13-17 Uhr. Ab 15. Dezember zusätzlich Sa, So 10-12 und 13-16 Uhr). Der Weihnachtsmarkt im Klattauer Museum mit traditionellen Handwerksprodukten und Volkskunst ist von 3. bis 22. Dezember geöffnet (Di-So 9-12 und 13-17 Uhr).

předmět měsíce – prosinec 2014
Hračky z Klatov

předmět měsíce – prosinec 2014<br/>Hračky z Klatov

Na tradici výroby hracek v Pošumaví navazovaly hracky prodávané na mikulášských trzích v Klatovech ješte v první polovine minulého století. Vyrábelo se a prodávalo nekolik typu, nekteré z nich mohly -0být hrackami i betlémovými figurkami, nekteré radíme ke zvykoslovným predmetum. Každá cást techto predmetu mela svuj symbolický význam (napr. stálezelená rostlina symbolizovala vecný život, jablko symbolizovalo plodnost, orechy zdraví atd.), tento význam však byl v první polovine 20. století již zapomenut. Jednotlivé typy se od sebe lišily celkovým aranžmá. Se všemi temito predmety si deti mohly pohrát a postupne je i sníst. Pro klatovské trhy je vyrábela Katerina Švárová. Spolu s temito predmety - hrackami pro deti maminky pripravovaly též figurky ze sušeného ovoce. Nejcasteji to byly panenky z fíku, jedlých kaštanu, rozinek a sušených hrušek, panáckové a certi ze sušených švestek a hrušek, stejne jako figurky cápu a vran. Pro predvánocní trhy je vyrábela Anna Králová, manželka obchodníka. Hrackami a zároven také betlémovými figurkami byly postavicky, které vyrábel klatovský strážník Jakub Pechan. Nekteré figurky byly celé z nepálené hlíny, vetšina však mela z pálené hlíny jen cásti tel - hlavy, ruce a nohy. Ty byly spojeny tenkými hranolky a drátky a bývaly doplnené látkovým oblecením. Stály na drevených podstavcích. Tyto postavicky byly cca 20 cm vysoké a mely ruzné doplnky - dary Ježíškovi. Podobné, ale menší figurky vyrábela též Katerina Švárová. Výstava "Made in Cham | Made in Klatovy", Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut. 20. 11. - 31. 12. Vánocní trh v muzeu - nabídka výrobku tradicní rukodelné výroby a lidových remesel.