Objekt des Monats – Oktober 2014
Husar, Spielzeug

Objekt des Monats – Oktober 2014<br/>Husar, Spielzeug

Holzspielzeug aus Skašov
Skašov ist eine kleine Gemeinde nordöstlich von Klatovy. Heute kennt man sie wahrscheinlich nur in der näheren Umgebung, früher aber war sie wegen der Herstellung von gedrechseltem Holzspielzeug weit über die Grenzen der Tschechischen Republik hinaus bekannt.
Die hausindustrielle Fertigung des typischen Spielzeugs begann in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts. Für die Produktion wurde Fichtenholz, manchmal auch Tannen-, Linden-, Erlen-, Weiden- und Espenholz verwendet. Aus dem getrockneten Holz von möglichst geraden, astlosen Bäumen wurden Knüppel geschnitten, die in eckige Scheiten gespalten wurde. Diese wurden in die Tretdrehbank eingespannt. Zur Bearbeitung der Scheite dienten unterschiedlich geformte Schnitzmesser wie Flach- und Hohleisen.
Das Sortiment war sehr vielfältig, obwohl sich einige Hersteller auf nur wenige Artikel spezialisierten. Am häufigsten wurden Puppen und Wickelkinder für die Mädchen und Pferde, manchmal mit Wagen, und Husaren für die Jungen produziert. Weitere Spielzeugformen waren Schlangen, Gewehre, Pfeifen usw. Produkte und Herstellungsweise blieben die ganze Zeit im vom Prinzip her gleich. Dennoch kann man die Spielzeuge nach der Farbgebung in drei Zeitabschnitte unterteilen. Vom Beginn der Herstellung an bis 1906 wurden Leimfarben benutzt. Dann wurde bekannt, dass diese Farbstoffe giftiges Blei enthalten, weshalb die Spielzeugmacher zu den damals neu auf den Markt gekommenen Anilinfarben wechselten. Ende der 1930er Jahre und während des Zweiten Weltkrieges benutzte man in Skašov Acetonfarben. Sie hatten zwar eine breitere Farbskala, waren aber ebenfalls gesundheitsschädlich, auch für die Hersteller. Erst seit den letzten Jahrzenten werden unbedenkliche Latex- oder Acrylfarben verwendet.
Made in Cham | Made in Klatovy – Bayerisch-böhmische

Produktgeschichte(n). Eine Ausstellung des Kulturreferats des Landkreises Cham und des Landeskundlichen Museums Dr. Hostaš Klattau. 24. September 2014 bis 15. April 2015 im Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut.

předmět měsíce – říjen 2014
Husar, hračka

předmět měsíce – říjen 2014<br/>Husar, hračka

Dřevěné hračkyz Skašov
Skašov je malá obec ležící severovýchodním směrem od Klatov. Dnes je její jméno známo nejspíš jen v nejbližším okolí, v minulosti však byla proslavená i daleko za hranicemi České republiky především díky výrobě dřevěných soustružených hraček.
Počátky domácké výroby typických hraček ve Skašově zřejmě souvisí s místní výrobou dřevěného soustruženého zboží ve 2. polovině 18. století. Pro výrobu se používalo dřevo smrkové, někdy také jedlové, lipové, olšové, jívové a osikové, ze stromů poražených v zimním období. Dřevo muselo být rovně rostlé, bez suků, ze spodní části kmene a nejméně rok vyschlé. Pak se z něj řezaly kuláče a ty se štípaly na hranatá polínka. Takto připravené dřevo se upínalo do šlapacích soustruhů, tzv. veřtatů, které si povětšinou vyráběli hračkáři sami za pomoci místního kováře. K opracování špalíčků sloužily různě tvarované nože, tzv. struhy, případně tvarované háčky pro vybírání dutin.
Sortiment tvarů byl velmi pestrý, i když se někteří výrobci specializovali jen na několik druhů. Nejčastěji se vyráběly pro děvčata panenky a miminka, pro chlapce koně, husaři, případně koně s vozem. Ale vyráběly se i další typy figurek a hraček (např. hadi, flinty, píšťalky). Výroba byla po celou dobu v principu stejná. Přesto ji lze rozdělit na tři období podle typu barev, které se používaly ke kolorování figurek. Nejstarší, používané od počátku výroby až do roku 1906, byly barvy klihové. V roce 1906 se ukázalo, že tato barviva obsahují jedovaté olovo, proto výrobci hraček sáhli po barvách anilinových, které se v tu dobu objevily na trhu. Na konci třicátých let minulého století a v období druhé světové války se začaly ve Skašově používat barvy acetonové. Ty sice umožňovaly použít bohatší barevnou škálu, avšak byly také zdravotně závadné a to i pro výrobce. Až v posledních desetiletí se s úspěchem používají na kolorování skašovských hraček barvy latexové a akrylové, které jsou ředitelné vodou a zdravotně naprosto nezávadné.
Made in Cham | Made in Klatovy – bavorsko-české dějiny výrobků. Výstava Kulturního referátu okresu Cham a Vlastivědného muzea Dr. Hostaše Klatovy. 24. září 2014 až 15. dubna 2015 v Poutním muzeum Neukirchen b. Hl. Blut.