Objekt des Monats – Juni 2011
Ofenkachel "St. Georg"

Objekt des Monats – Juni 2011<br/>Ofenkachel


Kammerkacheln sind Ofenbauteile, deren eine Seite mit der sog. Frontheizwand abgeschlossen ist, während auf der anderen Seite eine zur Feuerkammer gerichtete Heizöffnung ist. Die Frontheizwand ist sehr oft mit Reliefen geschmückt. Diese Reliefe entstanden durch das Abdrücken der Tonplatte in eine Holz- oder Keramikform mit dem Negativ des Ziermotives. Das bildkünstlerische Konzept der tschechischen gotischen Kacheln hebt die vertikale Dimension der dargestellten Personen, Tiere und Gegenstände hervor. Die Gestalten sind steif, der Körper im Profil und der Kopf mit Gesicht nach vorne festgehalten. Den meisten Reliefen fehlt die Perspektive.

In der Gotik wurden heraldische Motive oder Rittermotive sehr beliebt. Der Hl. Georg war ein beliebter Heiliger aller Gesellschaftsschichten. Man hat ihn mit vielen Legenden verbunden und die bekannteste wurde ein häufiges Ziermotiv der Frontheizwand von Kammerkacheln. Sein Sieg über den Drachen wurde zum Symbol des Sieges des christlichen Glaubens. Attribute des Hl. Georg sind Schild sowie Fahne mit Kreuz, Lanze und Ritterrüstung, dargestellt wird auch die gerettete Prinzessin.

předmět měsíce – červen 2011
Kamnový kachel "Sv. Jiří"

předmět měsíce – červen 2011<br/>Kamnový kachel

Komorové kachle jsou kamnárské výrobky, jejichž jedna strana je uzavrena tzv. celní vyhrívací stenou, zatímco na opacném konci je otevrený vyhrívací otvor smerující k topeništi. Celní vyhrívací stena bývá velmi casto zdobena reliéfní výzdobou. Tyto reliéfy byly tvoreny otisknutím plátu hlíny do drevené ci keramické formy s negativem výzdobného motivu. Výtvarné pojetí ceských gotických kachlu zvýraznuje vertikální rozmer zobrazených osob, zvírat a predmetu. Postavy jsou zachyceny ve strnulém postoji, telo casto bývá z profilu a hlava otocená oblicejem dopredu. Naprostá vetšina reliéfu postrádá perspektivu.
V období gotiky byly velmi oblíbené heraldické a rytírské motivy. Svatý Jirí bylo svetcem oblíbeným ve všech vrstvách spolecnosti. Byl spojen s mnoha legendami a ta nejznámejší se stala cetným námetem výzdoby celní vyhrívací steny komorových kachlu. Jeho výhra nad drakem se stala symbolem vítezství krestanské víry. Charakteristickými znaky sv. Jirí jsou štít nebo korouhev s krížem, kopí a rytírská zbroj, zobrazována také bývá zachránená princezna.