Objekt des Monats – Mai 2011
„Jäger mit Jagdhunden“

Objekt des Monats – Mai 2011<br/>„Jäger mit Jagdhunden“

„Jäger mit Jagdhunden",
Porzellan, Nymphenburg, um 1900/1920,
Leihgabe Stadtmuseum Weiden.

„Des Waidmanns treuester Gefährte" - Ausstellung im Museum Jagd und Wild auf Burg Falkenstein, 28. Mai bis 3. Oktober 2011.
Es werden kunst- und kulturgeschichtliche Exponate präsentiert, die die besondere Beziehung zwischen Mensch und Tier, zwischen Jäger und Jagdhund dokumentieren. Die Objekte umspannen die Zeit vom 17. bis 20. Jahrhundert.

předmět měsíce – květen 2011
"Lovec s loveckými psy"

předmět měsíce – květen 2011<br/>

"Lovec s loveckými psy"
porcelán, Nymphenburg, kolem roku 1900 - 1920
zápůjčka Městské muzeum Weiden.

"Myslivcův nejvěrnější druh" - výstava v Muzeu lovectví a zvěře na hradě Falkenstein, od 28. května do 3. října 2011.
Jsou zde představeny umělecké a kulturně historické exponáty, které především dokumentují zvláštní vztah mezi člověkem a zvířetem, mezi myslivcem a loveckým psem. Předměty spadají do období od 17. do 20. století.