Objekt des Monats – September 2009
Zündholz-Präsentschachtel

Objekt des Monats – September 2009<br/>Zündholz-Präsentschachtel

Schüttenhofen, 19. Jahrhundert

Das Zündholzmuseum Grafenwiesen im Bayerischen Wald besitzt etwa 400 000 Exponate, Zündholz-Schachteln, Zündholz-Etiketten oder Zündholz-Behälter.
Diese ungewöhnliche Zündholz-Schachtel stammte aus der Fabrik von Adalbert Scheinost in Schüttenhofen. Sie war als Souvenir für ein städtisches Publikum gedacht. Im Zündholzmuseum Grafenwiesen verweist diese Schachtel darauf, dass die Zündholzproduktion sowohl in Böhmen als auch im Bayerischen Wald von großer Bedeutung war. Adalbert Scheinost gründete 1833 in Schüttenhofen die erste Zündholzfabrik Böhmens. Von dort aus verbreitete sich die Zündholzindustrie im 19. Jahrhundert im Böhmerwald, später auch im Bayerischen Wald. Heute ist die Zündholzproduktion beiderseits der Grenze bereits Geschichte. An den früheren industriellen Hauptstandorten Grafenwiesen und Schüttenhofen erinnern Museen an den einstigen Stellenwert dieses Bereichs der Holzverarbeitung.

předmět měsíce – září 2009
Dárková krabička na zápalky

předmět měsíce – září 2009<br/>Dárková krabička na zápalky

Sušice, 19. století

Muzeum zápalek Grafenwiesen v Bavorském lese vlastní asi 400 000 exponátů, krabičky na zápalky, etikety nebo zásobníky na zápalky. Tato neobvyklá krabička na zápalky pochází z továrny Adalberta Scheinosta v Sušici. Měla být suvenýrem pro městské publikum.

Tato krabička poukazuje v Muzeu zápalek Grafenwiesen na to, že výroba zápalek měla velký význam jak v Čechách tak i v Bavorském lese. Adalbert Scheinost založil r. 1833 v Sušici první továrnu na výrobu zápalek v Čechách. Odsud se v 19. století rozšířil sirkařský průmysl na Šumavu a později také do Bavorského lesa. Dnes se výroba zápalek po obou stranách hranice stala historií. Muzea na dřívějších hlavních průmyslových místech Grafenwiesen a Sušice připomínají tehdejší význam tohoto oboru zpracování dřeva.