Objekt des Monats – Juli 2010
Klattauer Nelken

Objekt des Monats – Juli 2010<br/>Klattauer Nelken

Eines der Symbole der Stadt Klattau ist die Klattauer Nelke, deren Geschichte im frühen 19. Jahrhundert begann. 

Die ersten Samen der sogenannten französischen Nelke gelangten im Jahre 1813 nach Klatovy. Die Einfuhr der ersten Samen wird irrtümlicherweise dem Rittmeister J. Volšanský zugeschrieben. Die Legende „Baron Volšanský – Klattauer Nelken“ wird jedoch für immer untrennbar zum Kolorit von Klatovy gehören. Die Blütezeit der Züchtung war in der Mitte und dann in den 80er und 90er Jahren des 19. Jahrhunderts. Gärtner aus Klatovy nahmen an vielen Ausstellungen in Böhmen und in Wien, aber auch in Westeuropa teil (gedruckte Kataloge zeugen von der Vielfalt des angebotenen Sortiments).
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs setzte der langsame Prozess der Wiederbelebung der Kulturen ein, die im Jahre 1931 ihren Höhepunkt erreichte, als wieder Werbeausstellungen mit Klattauer Nelken stattfanden. Die Nelken wurden nach Deutschland, Italien, England und Schweden geschickt. In selben Jahr gelang es dem Ausstellungsausschuss, den Garten beim Museum für Nelkenzuchtversuche zu erwerben. In diesem botanischen Garten kann man alljährlich im Juli die Auswahl der Zuchtprodukte besichtigen.

předmět měsíce – červenec 2010
Klatovské karafiáty

předmět měsíce – červenec 2010<br/>Klatovské karafiáty

Jedním ze symbolů města je i Klatovský karafiát, jehož historie začíná na počátku 19. století. 

Do Klatov se první semena tzv. francouzského karafiátu dostala v roce 1813. Přivezení prvních semen se mylně připisuje praporčíkovi J. Volšanskému. Legenda „baron Volšanský – klatovské karafiáty“ však bude zřejmě nedílně patřit ke koloritu Klatov.
Rozvoj pěstování přichází v polovině a pak v 80. a 90. letech 19. století. Roku 1890 vznikl zahradnický závod Vojtěcha Svobody, který se specializuje na pěstování karafiátů. Klatovští se účastní mnoha výstav v Čechách a ve Vídni, ale také v zemích západní Evropy (o bohatosti nabízeného sortimentu svědčí i vydávané katalogy).
Po jejím skončení pokračoval pomalý proces ozdravování kultur, který vyvrcholil v roce 1931, kdy se opětovně konala propagační výstava klatovských karafiátů. Karafiáty jsou zasílány do Německa, Itálie, Anglie a Švédska. Ve stejném roce se výstavnímu výboru podařilo získat zahradu u muzea za účelem karafiátového pokusnictví. V této botanické zahradě je možno si každoročně v červenci prohlédnout výběr pěstitelských produktů.