Rosenauer Mühle Horaschdowitz

Rosenauer Mühle Horaschdowitz


Das Anwesen wurde vor 1670 erstmals urkundlich erwähnt. Es diente ursprünglich als Papierfabrik. 1807 wurde die Fabrik von Josef Rosenauer, dem Sohn des bedeutenden Wasserwirtschaftlers und Forstingenieurs Josef Rosenauer, gekauft. So kam diese Linie des Geschlechts der Rosenauer nach Horažďovice. Josef Rosenauer wird in historischen Quellen bis zum Jahre 1834 als Papierhersteller von Horažďovice aufgeführt. Sein Sohn Petr Rosenauer wandelte 1834, also nach 164 Betriebsjahren, die Papierfabrik in eine Getreidemühle um, wodurch die berühmte Herstellung handgemachten Papiers in Horažďovice endgültig verschwand .

Ausstellung: Historische Ausstellung der ehemaligen Mühle – Leben und Bräuche der Müller – Vorführungen der Mühlgeräte und ihrer Funktion – Entwicklung der Wasserkraftnutzung, echte wasserkraftbetriebene Geräte in Betrieb.

Ein Nachkomme des berühmten Wasserbaumeisters, Ing. Josef Rosenauer, hat das Objekt umgebaut und führt durch die Anlage.

Kontakt:
Rosenauerův mlýn
Ing. Josef Kotlaba
Velké Hydčice 28
341 01 Horažďovice
Tschechische Republik

Tel. +420 376 547 540, +420 376 511 999 – IC oder
        +420 777 610 975 (Tomáš Kotlaba)
j.kotlaba@seznam.cz
kotlabat@seznam.cz
www.rosenauer.unas.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice

Öffnungszeiten:
Juni - September für Gruppen ab 8 Personen nach vorheriger Anmeldung.
Besichtigungsdauer 60 Minuten.

Rosenauerův mlýn Horažďovice

Rosenauerův mlýn Horažďovice

První historická zmínka o objektu se datuje z doby před rokem 1670, kdy objekt sloužil jako papírna. V roce 1807 kupuje papírnu Josef Rosenauer, syn význačného vodohospodáře a lesního inženýra Josefa Rosenauera. Tím se tato část větve rodu Rosenauerů dostává do Horažďovic. Josef Rosenauer je v historických materiálech uváděn jako Horažďovický papírník až do roku 1834. Jeho syn Petr Rosenauer přeměňuje v roce 1834, tedy po 164 letech provozu papírnu na mlýn a tím proslavená výroba ručního papíru v Horažďovicích definitivně zaniká.

Expozice: Historická expozice původního mlýna – Život a zvyky mlynářů – Praktické ukázky mlýnských strojů a jejich funkce – Vývoj využití vodní síly, skutečné vodní stroje v činnosti.

Objekt přestavil potomek slavného vodního stavitele Ing. Josefa Rosenauera. Provádí potomek uvedeného stavitele.

Kontakt:
Rosenauerův mlýn
Ing. Josef Kotlaba
Velké Hydčice 28
341 01 Horažďovice
Česká republika 

Tel. +420 376 547 540, +420 376 511 999 – IC nebo
        +420 777 610 975 (Tomáš Kotlaba)
j.kotlaba@seznam.cz
kotlabat@seznam.cz
www.rosenauer.unas.cz
www.sumavanet.cz/ihorazdovice

Otevírací doba:
červen - září po předchozím ohlášení pro minimálně 8 osob.
Doba prohlídky cca 60 minut.