Stadtturm Waldmünchen

Stadtturm Waldmünchen


Von Türmern und Turmuhren


Der Kirch- bzw. Stadtturm wurde 1553 bis 1558 als Beobachtungs- und Feuerwachturm erbaut. Bis heute ist der Turm deshalb Eigentum der Stadt.

Von der obersten der elf Etagen genießt man einen herrlichen Rundblick über die Stadt Waldmünchen und Umgebung. In der fünften Etage befand sich früher die Glockenstube.

In der sechsten Etage ist eine Dokumentation bzw. Rekonstruktion der ehemaligen Wach-, Dienst- und Wohnstube des Türmers eingerichtet. Vom 16. Jahrhundert bis 1923 sind „Turmwächter”, die im Stadtturm auch wohnten, nachweisbar.

Bereits auf dem Merian-Stich von 1644 ist am Waldmünchner Stadt- bzw. Kirchturm eine Uhr erkennbar. Heute sind im Stadtturm 16 große Turmuhrwerke aus der Zeit zwischen 1600 und 1920 zu besichtigen.

GPS: B 49°22'42",456 L 12°42'24",058

Öffnungszeiten:
Führungen Do 14-16 Uhr

Kontakt:
Stadtturm Waldmünchen
Kirchstraße 1
93449 Waldmünchen
Deutschland

Tel. +49 (0)9972 / 30725
tourist@waldmuenchen.de
www.waldmuenchen.de

Městská věž Waldmünchen

Městská věž Waldmünchen

Hlásný a věžní hodiny

Kostelní resp. městská věž byla postavena v letech 1553 až 1558 jako pozorovací a požární hlídková věž. Dodnes má proto tuto věž ve vlastnictví město.

Z nejvyššího poschodí jedenáctipatrové věže je možné si vychutnat nádherný rozhled na město Waldmünchen a okolí. V pátém patře se dříve nacházela zvonice. 

V šestém patře najdete zrekonstruovanou původní strážnici, služební a obytnou místnost hlásného. Je doloženo, že od 16. století do roku 1923 obýval městskou věž hlásný.

Již na Merianově rytině z roku 1644 jsou na waldmünchenské městské resp. kostelní věži patrné hodiny. Dnes je možné si v městské věži prohlédnout 16 velkých věžních hodinových strojů z let 1600 až 1920.

GPS: B 49°22'42",456 L 12°42'24",058

Otevírací doba:

prohlídky čt 14-16 hod.

Kontakt:
Stadtturm Waldmünchen
Kirchstraße 1
93449 Waldmünchen
Německo

Tel. +49 (0)9972 / 30725
tourist@waldmuenchen.de
www.waldmuenchen.de