Schulmuseum Fronau

Schulmuseum Fronau


Schule im Waldlerhaus


Ein „Waldlerhaus” aus dem 18. Jahrhundert in der für den bayerischen Wald typischen Blockbauweise diente bis 1851 als Schulhaus in Fronau. Um 1950 war das Haus noch bewohnt, 1981 hat der Landkreis das Schulmuseum eingerichtet. Die ehemalige Dorfschule liegt nahe der Kirche innerhalb der alten Friedhofsmauer. Das kleine Schulhaus dokumentiert die früher übliche Einheit von Schulsaal und Lehrerwohnung unter einem Dach. Neben dem Unterrichtsraum finden sich Stube und Kammer, die vom Lehrer und seiner Familie bewohnt wurden. Eine Schusterwerkstatt zeigt den Nebenerwerb der Lehrerfamilie.

Der Schulsaal veranschaulicht den Alltag in Schulen um die Wende zum 20. Jahrhundert. Er ist bestückt mit historischem Inventar aus verschiedenen Schulen des Landkreises. Schulklassen sind zum Besuch herzlich eingeladen. Es liegen didaktische Handreichungen auf.

GPS: B 49°16'03",381 L 12°26'09",310

Öffnungszeiten:
Ostern - Oktober So und Feiertage 14-17 Uhr und nach Vereinbarung

Kontakt:
Schulmuseum
Fronau, Neukirchener Str. 2
93426 Roding
Deutschland

Tel. +49 (0)9465 / 344 oder +40 (0)9971 / 78218
Fax +49 (0)9971 / 845218

kultur@lra.landkreis-cham.de
www.landkreis-cham.de

Školní muzeum Fronau

Školní muzeum Fronau

Škola v tzv. Waldlerhaus" 

Roubené stavení „Waldlerhaus" z 18. století, typická stavba Bavorského lesa, sloužilo ve Fronau až do roku 1851 jako školní budova. Kolem roku 1950 byl dům ještě obydlený, v roce 1981 zde pak okres zřídil školní muzeum. Bývalá vesnická škola stojí blízko kostela z vnitřní strany staré hřbitovní zdi. Malá školní budova dokumentuje dříve obvyklý školní sál a učitelský byt pod jednou střechou. Vedle vyučovací místnosti se nachází světnice a komora, které obývala učitelská rodina. Ševcovská dílna poukazuje na vedlejší výdělečnou činnost učitelské rodiny. 

Školní sál ilustruje všední školní den přelomu 20. století. Je vybaven historickým inventářem z různých škol v okrese. Návštěvy školních tříd jsou srdečně vítány. V muzeu jsou také k dispozici didaktické pracovní listy. 

GPS: B 49°16'03",381 L 12°26'09",310

Otevírací doba:
velikonoce - říjen ne a svátky 14-17 hod. 
a po domluvě

Kontakt:
Schulmuseum
Fronau, Neukirchener Str. 2
93426 Roding
Německo

Tel. +49 (0)9465 / 344 nebo +49 (0)9971 / 78218
Fax +49 (0)9971 / 845218

kultur@lra.landkreis-cham.de
www.landkreis-cham.de