Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut

Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut

Wallfahrt und Kultur grenzenlos

Die Wallfahrt zur Madonna von Neukirchen b. Hl. Blut, nur wenige Kilometer von der Grenze zu Tschechien entfernt, ist eine der bedeutendsten Marienwallfahrten in Bayern. Seit 1990 wird sie auch wieder – wie früher – von zahlreichen Wallfahrern aus Böhmen besucht. Aus den reichen Schätzen des Archivs der Wallfahrtskirche wurde 1992 im ehemaligen Pflegschloss am Marktplatz ein Spezialmuseum zum Thema Wallfahrt eingerichtet.

Der Rundgang beginnt mit der Darstellung verschiedener Aspekte katholischer Volksfrömmigkeit. Exemplarisch werden der Ablauf einer Wallfahrt, das Wallfahrts- und Votivbrauchtum und die Entwicklung des christlichen Wallfahrtswesens erläutert. Weiter ist die Geschichte der Neukirchener Wallfahrt und ihr Einfluss auf das örtliche Gewerbe dokumentiert: Devotionalienhandel, Rosenkranzherstellung, Wachswaren, Schnitzerei und Gastgewerbe. Die Neukirchener Hinterglasmalerei wird, ihrer überregionalen Bedeutung angemessen, mit zahlreichen Originalen in einem eigenen Ausstellungsraum präsentiert. Auch den vielen Bezügen zu Böhmen trägt das Museum Rechnung.

Wechselnde Ausstellungen und die Veranstaltungen der Reihe „Kultur im Schloss” runden das Angebot des Museums als regionales Kulturzentrum ab. Seit der Grenzöffnung pflegt das Wallfahrtsmuseum intensiven Austausch mit Museen in der Tschechischen Republik.

GPS: B 49°15'29",290 L 12°58'13",516

Öffnungszeiten:
Di-Fr 9-12 und 13-17 Uhr, Sa, So 10-12 und 13-16 Uhr
1. Nov. - 15. Dez. Sa und So geschlossen

Kontakt:
Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut
Marktplatz 10
93453 Neukirchen b. Hl. Blut
Deutschland

Tel. +49 (0)9947 / 940823
Fax +49 (0)9947 / 940844
tourist@neukirchen-online.de
www.wallfahrtsmuseum.de

Poutní muzeum Neukirchen b. Hl. Blut

Poutní muzeum Neukirchen b. Hl. Blut

Poutní cesta a kultura bez hranic

Cesta na posvátné místo za Madonou z Neukirchenu b. Hl. Blut, vzdálená jen několik kilometrů od hranice s Českou republikou, je jednou z nejvýznamnějších mariánských posvátných cest v Bavorsku. Od roku 1990 je opět - jako dříve - hojně navštěvována poutníky z Čech. Z bohatých archivních pokladů poutního kostela bylo v někdejším správcovském zámku na náměstí zřízeno zvláštní muzeum s poutní tématikou. 

Okružní prohlídka začíná vylíčením různých aspektů katolické lidové zbožnosti. Exemplárně je vyložen průběh poutní cesty, poutní a votivní zvyky a vývoj křesťanského poutnictví. Dále je zde zdokumentována historie poutní cesty do Neukirchenu a její vliv na místní živnosti, jako je např.: obchod s náboženskými předměty, výroba růženců, voskové zboží, řezbářství a hostinská činnost. 

Zvláštní výstavní místnost je vzhledem ke svému více než regionálnímu významu věnována spoustě originálů neukirchenské podmalby na skle. Muzeum neopomnělo ani vazby k Čechám. 

Nabídka muzea jako regionálního kulturního centra je rozšířena o různé výstavy a akce v rámci řady s názvem „Kultura na zámku“. Od otevření hranice udržuje poutní muzeum intenzivní vztahy s muzei v České republice. 

GPS: B 49°15'29",290 L 12°58'13",516

Otevírací doba:
út - pá 9-12 a 13-17 hod. so, ne 10-12 a 13-16 hod.
1. listopad - 15. prosinec
so a ne zavřeno

Kontakt:
Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut
Marktplatz 10
93453 Neukirchen b. Hl. Blut
Německo

Tel. +49 (0)9947 / 940823
Fax +49 (0)9947 / 940844
tourist@neukirchen-online.de
www.wallfahrtsmuseum.de