Galerie Klattau - Klenau

Galerie Klattau - Klenau

Die Galerie Klatovy/Klenová zählt zu den größten Kunstmuseen in der Tschechischen Republik. Sie wurde 1964 gegründet und besitzt in der Region Pilsen zwei Standorte. Neben der Galerie Zum weißen Einhorn Klatovy verwaltet die Galerie Klatovy/Klenova in Klenová/Klenau ein riesiges Areal. 

Zu diesem Ensemble zählen einige denkmalgeschützte Bauten: Schloss aus dem 19. Jahrhundert mit ständiger Ausstellung von Galeriesammlungen und repräsentativem Ausstellungsraum; ferner mittelalterliche Burgruine; historischer Speicher – ein interessanter Alternativraum für junge Kunst; Villa, die die Galerie in ein Aufenthaltszentrum für bildende Künstler mit zwei Ateliers umgestaltet; ein ausgedehnter Gutshof, in dem Sammlungsdepots und Ateliers entstehen sollen.  

Die Galerie Klatovy/Klenová setzt den Schwerpunkt ihrer Ausstellungstätigkeit auf tschechische und ausländische Kunst des 20. Jahrhunderts, insbesondere auf Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg. Alljährlich werden einige internationale Symposien für bildende Kunst veranstaltet, darüber hinaus gibt die Galerie zahlreiche Ausstellungskataloge, eine eigene Zeitschrift über bildende Kunst und eine der regionalen Geschichte gewidmete Publikationsreihe heraus. 

Kontakt:
Galerie Klatovy/Klenová
Klenová 1
340 21 Janovice nad Úhlavou
Tschechische Republik

Tel. +420 376 392 208, +420 376 347 240 - IC  
        oder +420 376 312 049, +420 602 489 057
Fax +420 376 312 049
klatovy@galerie-klatovy.cz
info@gkk.cz
www.gkk.cz
www.klatovy.cz/icklatovy

GPS: N 49°19´55.7 “E 13°13´43.069“

Öffnungszeiten:
April, Oktober:                Di - So 10 - 12 Uhr, 12.30 - 16 Uhr,
Mai, Juni, September:  Di - So 9 - 12 Uhr, 12.30 - 17 Uhr,
Juli, August:                   Mo - So 9 - 12 Uhr, 12.30 - 18 Uhr.
Letzter Einlass 30 Minuten vor Schließung. 
Besichtigungsdauer 60 Minuten. 
Galeriebibliothek, freier Arealzugang und unbegrenzte Besuchszeit. 
Für Vernissagen Sonderverkehrsverbindung zwischen Klenová und Klatovy. 

Galerie Klatovy - Klenová

Galerie Klatovy - Klenová


Galerie Klatovy/Klenová patří k největším muzeím umění v České republice. Byla založena roku 1964. Sídlí na dvou místech Plzeňského kraje. Prvním z nich je Klenová, kde spravuje ohromný areál.

Jeho součástí je několik památkově chráněných objektů: zámek z 19. století se stálou expozicí ze sbírek galerie a reprezentativním výstavním prostorem, dále zřícenina středověkého hradu, historická sýpka – zajímavý alternativní prostor pro mladé umění, vila, kde galerie buduje pobytové centrum pro výtvarné umělce se dvěma ateliéry,
a rozsáhlý statek, kde by v budoucnosti měly vzniknout depozitáře sbírek a umělecké dílny.

Galerie Klatovy/Klenová se ve své výstavní činnosti orientuje na české a zahraniční umění 20. století, zejména na umění po 2. světové válce. Každoročně pořádá několik mezinárodních výtvarných sympozií, vydává celou řadu výstavních katalogů, ale také vlastní výtvarný časopis a sborník věnovaný lokální historii.

Kontakt:

Galerie Klatovy/Klenová
Klenová 1
340 21 Janovice nad Úhlavou
Česká republika
Tel. +420 376 392 208, +420 376 347 240 - IC 
        nebo +420 376 312 049, +420 602 489 057
Fax +420 376 312 049
klatovy@galerie-klatovy.cz
info@gkk.cz
www.gkk.cz
www.klatovy.cz/icklatovy

GPS: N 49°19´55.7 “E 13°13´43.069“

Otevírací doba:
duben, říjen: út - ne: 10 - 12 hod., 12.30 - 16 hod.,
květen, červen, zaří: út - ne 9 - 12 hod., 12.30 - 17 hod.,
červenec, srpen: po - ne 9 - 12 hod., 12.30 - 18 hod.
Poslední návštěva 30 minut před uzavřením.
Doba prohlídky 60 minut.
Galerijní knihovna, volný pohyb po areálu a neomezená doba návštěvy.
Při vernisážích je zajištěna doprava mezi Klenovou a Klatovami.